X
GO
Ziektebeheersing door combinatieteelt
Annelien Tack
/ Categories: Publicaties

Ziektebeheersing door combinatieteelt

In het kader van het Interreg V-project 'Ecopad'

Moestuiniers kennen al lang de voordelen van combinatieteelt, maar de toepassing in de gangbare landbouwpraktijk lijkt minder evident. Hoe zit het met gewasbescherming, zaai en oogst, gewasrotatie? En zijn de effecten op ziekten en plagen echt zo veelbetekenend? Inagro bekijkt de relatie van dichtbij in proeven met intercropping. De eerste resultaten zijn beloftevol.

Meerdere gewassen naast elkaar telen wordt intercropping genoemd. Via deze techniek benutten moestuiniers de positieve effecten op ziektes en plagen, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zouden zijn. De geur van ui in een
perceel bijvoorbeeld zou wortelvliegen op afstand houden. Bovendien zorgt strokenteelt voor fysische barrières die de verspreiding van ziekten en plagen tegengaan. Nuttige insecten kunnen dan weer beter binnentreden in het gewas.  Intercropping laat ook toe meer te telen op dezelfde oppervlakte en de gebruikte ruimte zo beter te benutten.

Intercropping in de gangbare landbouwpraktijk

Hoewel de voordelen van strokenteelt duidelijk zijn, roept de toepassing ervan in de gangbare landbouw nog veel vragen op. In 2017 voerde Inagro een eerste proef uit om de haalbaarheid van de techniek in de praktijk uit te testen. Stroken ui en wortel werden afgewisseld. “Om de effecten op diverse ziekten en plagen na te gaan behandelden we verschillende stukken van het proefveld op een verschillende manier”, vertelt onderzoeker Jonathan De Mey. “We wilden met zo weinig mogelijk behandelingen het gewas beschermen en de groei waarborgen. Door veelvuldig in het veld te lopen en ziekten en plagen te monitoren, gecombineerd met de weersverwachting, worden behandelingen gepland en uitgevoerd.”

Uitdagingen voor de landbouwer

Twee gewassen telen op hetzelfde perceel is uiteraard complexer dan monocultuur. Een goede opvolging van de ziekten en  plagen in beide gewassen is zeker nodig. Bovendien moet je als teler bij het zaaien of planten rekening houden met de spuitbreedte, zodat je een teelt indien nodig nog apart kan behandelen. Je zorgt er ook best voor dat de oogstwerkzaamheden van beide teelten vlot kunnen verlopen. Indien nodig zet je hiervoor aangepaste machines in.

Op naar een volgende stap

De resultaten van de intercroppingproef bij Inagro zijn verrassend positief. Zowel in wortel als in ui hoefde Inagro maar weinig te behandelen. Bovendien zijn de opbrengsten goed. Daar heeft de goede bodemstructuur wellicht toe bijgedragen. “Dit eerste jaar zijn we erin geslaagd om met een zeer beperkte gewasbescherming een goede opbrengst en kwaliteit te behalen bij zowel ui als wortel”, aldus Jonathan. Die eerste ervaringen zal het proefcentrum in 2018 uitwisselen met andere organisaties die intercropping-proeven uitvoeren met meer teelten of in andere combinaties. Wordt vervolgd!

Meer info?
jonathan.demey@inagro.be
051 27 33 14

Demey Jonathan, 2018, ferm! land- en tuinbouw met toekomst, jg. 6: pag. 4.

Previous Article Expérimentation tenir à distance maladies et ravageurs avec l'intercropping
Next Article Intercroppingproef wortel-ui 2017
Print
2382 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.

Theme picker