X
GO
Intercroppingproef wortel-ui 2017
Annelien Tack
/ Categories: Publicaties

Intercroppingproef wortel-ui 2017

In het kader van het Interreg V-project 'Ecopad'

Omdat zowel de ziekte-als plaagdruk dit groeiseizoen zeer laag was, kan er weinig geconcludeerd worden rond de effecten van intercropping op ziekten en plagen. Door de hoge tripsdruk bij ui was enkel het verschil tussen behandelen en niet behandelen wel duidelijk zichtbaar.


De opbrengstcijfers geven een interessante uitkomst voor de waarnemingen in de middelste delen van de monocultuurreferentie en intercropping. De intercropping land equivalent ratio scoort bruto 12% beter dan de bredere monocultuur. Of dit een toevalligheid is valt niet uit te sluiten, maar dit resultaat is toch opmerkelijk.


Op technisch vlak lijkt de aanleg van de strokenteelt op werkgangbreedte niet noodzakelijk meer tijd in beslag te nemen. De loonwerker kon de uien rooien en oprapen.


De ervaringen van deze eerste intercroppingproef zullen gebruikt worden om tot een verbeterde proefopzet en teelttechniek te komen. Vanaf 2018 worden dan intercroppingproeven aangelegd bij meerdere projectpartners binnen het project ECOPAD waarbij gestreefd wordt naar teeltcombinaties die haalbaar zijn in de praktijk.

 

Lees hier het volledige verslag Intercroppingproef wortel-ui 2017

Previous Article Ziektebeheersing door combinatieteelt
Next Article Essai cultures associées 2017 - Oignon et Carotte
Print
2380 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.

Theme picker