X
GO
Intercropping van ui en suikererwt: invloed op tripsaantasting 2018
Annelien Tack
/ Categories: Publicaties

Intercropping van ui en suikererwt: invloed op tripsaantasting 2018

De resultaten van deze intercroppingproef ui-suikererwt zijn alvast veelbelovend.

Deze proef werd aangelegd om de invloed van intercropping van ui met suikererwt na te gaan op de aantasting door trips bij de uien. Kernvraag: Zorgt de intercropping van ui met suikererwt voor een verminderde tripsaantasting in de uien door aantrekking van de tripsen tot suikererwt?

Deze proef werd aangelegd om de invloed van intercropping van ui met suikererwt na te gaan op de aantasting door trips bij de uien. De proef werd aangelegd op een proefveld te Oudenaarde, België, in 4 parallellen als een demonstratieve blokkenproef. De plotoppervlakte was 21 m².

 

Bespreking

In de intercroppingproef gingen we na of suikererwten als lokgewas kunnen dienen voor trips in een teelt van uien. Afgelopen jaren werd duidelijk dat trips grote schade kan veroorzaken in uien, zeker wanneer het erg warm en droog is en de werking van de middelen daardoor beperkt is.


De uien (Hytech) werden gezaaid op 26 april 2018. Op 11 juni werden twee stroken van anderhalve meter ondergewerkt om vervolgens suikererwten (Delikett) in te zaaien. Dat resulteerde in vier stroken: een strook van 18 m uien, 1,5 m suikererwt, opnieuw 3 m uien en dan 1,5 m suikererwt (zie proefplan). Het was de bedoeling de suikererwten een viertal weken later in te zaaien dan de uien zodat er een jong en fris gewas op het veld stond op het moment dat de tripsdruk in de uien toenam. Door de droge weersomstandigheden werden de suikererwten echter een tweetal weken later gezaaid dan voorzien. Er werd nergens behandeld tegen trips. We beoordeelden de tripsschade op de uien op verschillende afstanden ten opzichte van de suikererwten.


Bij de beoordeling op 2 augustus was er een duidelijke gradiënt waar te nemen in het veld. De tripsschade in de uien nam geleidelijk aan toe met de afstand tot de suikererwten. Het effect van de suikererwten op de tripsschade bleef min of meer gelijk in de zone van 0 tot 9 m ten opzichte van de suikererwten. In deze zone liep het percentage aangetast bladoppervlak op van gemiddeld 5,8 tot 8,0%. Verder verwijderd van de suikererwten nam het percentage aangetast bladoppervlak van de uien duidelijk toe: 13,3% op 12 m, 16,0% op 15 m en 22,9% op 18 m.


Op het zelfde moment werd ook een destructieve beoordeling uitgevoerd om na te gaan of we de zelfde gradiënt ook terug konden vinden in het aantal larven en adulten aanwezig in de planten. In elke plot werden telkens 10 planten verwijderd om aan de hand van Berlèse trechters de larven en adulte tripsen in de planten te verzamelen en te tellen. Er bleken geen duidelijke verschillen te zitten in het aantal aanwezige tripsen in de planten. De gradiënt die duidelijk zichtbaar was in het veld kon niet bevestigd worden op deze manier. Wel kon duidelijk aangetoond worden dat suikererwten erg aantrekkelijk zijn voor tripsen. In de planten van de suikererwten werden 10 keer zoveel tripsen (larven en adulten) vastgesteld in vergelijking met de uien.


Op 17 augustus werd een tweede beoordeling uitgevoerd. De schade was op twee weken tijd sterk toegenomen. We troffen nog steeds dezelfde gradiënt aan in het veld met gemiddeld 17,1% van het bladoppervlak aangetast door trips op 0 m van de suikererwten en 36,8% op 18 m van de suikererwten.


De resultaten van deze intercroppingproef ui-suikererwt zijn alvast veelbelovend. In 2019 zullen we een grootschaligere proef aanleggen in prei om na te gaan of het aanleggen van stroken suikererwt in de spuitsporen van een preiteelt kan bijdragen tot het reduceren van het aantal behandelingen tegen trips.

 

Besluit

We stellen in de proef een duidelijke invloed vast van de suikererwten op het percentage aangetast bladoppervlak door trips bij de uien. Het percentage aangetast bladoppervlak door trips bij de uien neemt toe naarmate de uien verder verwijderd zijn van de suikererwten. Suikererwten blijken erg aantrekkelijk te zijn voor tripsen. In de planten van de suikererwten w0rden 10 keer zoveel tripsen (larven en adulten) vastgesteld in vergelijking met de uien.

 

Klik hiernaast naar het volledig rapport Intercropping van ui en suikererwt: invloed op tripsaantasting 2018

Previous Article Rupsenbestrijding in bloemkool 2018
Next Article Haalt intercropping hetzelfde rendement/kwaliteit als monocultuur met minder bespuitingen?
Print
2093 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.

Theme picker