X
GO

ECOPAD, het pad naar de agro-ecologie

Om een antwoord te bieden aan de technische behoeften van de telers

Annelien Tack 0 2000 Article rating: No rating

Steeds vaker zijn de consument, de burger en het beleid vragende partij om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, zeker bij producten zoals fruit en groenten, die symbool staan voor versheid en gezondheid. Tegelijk vraagt de distributie een onberispelijke kwaliteit. Het combineren van deze twee eisen is niet evident.

Frans-Belgische samenwerking rond agro-ecologie en IPM

Drie principes van IPM: preventie, monitoring en actie

Annelien Tack 0 1883 Article rating: No rating

Met het Interreg-V-project Ecopad werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners (waaronder de Vlaamse  Proefcentra Inagro en PCG) samen rond onderzoek en ontwikkeling binnen het domein van de agro-ecologie en de geïntegreerde bestrijding (IPM) in de groenteteelt.

Affiche ECOPAD projet Interreg FWVL

Recherche dans le cadre de la protection intégrée (PI): la prévention, l’observation, la lutte dans les cultures des fraises, des chicons, des carottes et des onions.

Annelien Tack 0 2072 Article rating: No rating

De plus en plus, les consommateurs, citoyens et politiques sont demandeurs d’une moindre utilisation des produits phytopharmaceutiques, en particulier pour les fruits et légumes. En parallèle, les distributeurs demandent une qualité irréprochable. Combiner ces deux exigences n’est pas aisé. Les organismes de recherche et de développement doivent donc répondre aux besoins techniques des producteurs. L’approche agro-écologique du projet ECOPAD, voie vers l’agro-écologie, sera développée en cinq modules. Les deux premiers modules sont dédiés à la gestion du projet et aux activités de communication. Dans chacun des autres modules les trois principes majeurs de la protection intégrée des cultures (PI) – prévention, observation, lutte - sont étudiés.

Poster ECOPAD project Interreg FWVL

Onderzoek naar geïntegreerde bestrijding (IPM): preventie, monitoring, bestrijding in aardbei, witloof, wortel en ajuin

Annelien Tack 0 1949 Article rating: No rating

Steeds vaker zijn de consument, de burger en het beleid vragende partij om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, zeker voor fruit en groenten. Tegelijk vraagt de distributie een onberispelijke kwaliteit. Het combineren van deze twee eisen is niet evident. De onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen dienen een antwoord te bieden aan de technische behoeften van de telers. De agro-ecologische benadering van het project ECOPAD, het pad naar de agro-ecologie, bestaat uit vijf modules. De eerste twee modules omvatten het beheer van het project en de communicatieactiviteiten. In de andere modules worden de drie grote principes van geïntegreerde bestrijding (IPM) – preventie, monitoring, bestrijding - bestudeerd.

RSS
123456

Theme picker