X
GO

Etude sur les méthodes de piégeage de la drosophile Drosophila suzukiien culture de fraise

La 14ième rencontre régionale sur la protection phytosanitaire des cultures légumières - Loos-en-Gohelle, le 7 février 2017

Annelien Tack 0 3303 Article rating: No rating

Dans la 14ième rencontre régionale sur la protection phytosanitaire des cultures légumières, le 7 février 2017, un diaporama est présenté de l’étude sur les méthodes de piégeage de la drosophile Drosophila suzukii en culture de fraise.

Piégeage de Drosophila suzukii en culture de fraise

15ème rencontre régionale sur la protection des cultures légumières - Violaines, le 22 févirier 2018

Annelien Tack 0 1992 Article rating: No rating

Dans la 15ième rencontre régionale sur la protection phytosanitaire des cultures légumières, le 22 février 2018, un diaporama est présenté de l’étude sur les méthodes de piégeage de la drosophile Drosophila suzukii en culture de fraise.

Essai cultures associées 2017 - Oignon et Carotte

Interreg V ECOPAD 'La voie vers l’agro-écologie : plateforme de collaboration transfrontalière pour le maraîchage et les légumes d’industrie'

Annelien Tack 0 2834 Article rating: No rating

Puisque la pression en maladies en ravageurs a été très faible pendant la période de croissance, on ne peut pas tirer de conclusion quant aux effets éventuels de la culture intercalaire sur les maladies et les ravageurs. À cause de la pression élevée des thrips en oignon, seule la différence avec ou sans traitement était clairement visible.

Intercroppingproef wortel-ui 2017

In het kader van het Interreg V-project 'Ecopad'

Annelien Tack 0 2359 Article rating: No rating

Omdat zowel de ziekte-als plaagdruk dit groeiseizoen zeer laag was, kan er weinig geconcludeerd worden rond de effecten van intercropping op ziekten en plagen. Door de hoge tripsdruk bij ui was enkel het verschil tussen behandelen en niet behandelen wel duidelijk zichtbaar.

Ziektebeheersing door combinatieteelt

In het kader van het Interreg V-project 'Ecopad'

Annelien Tack 0 2383 Article rating: No rating

Moestuiniers kennen al lang de voordelen van combinatieteelt, maar de toepassing in de gangbare landbouwpraktijk lijkt minder evident. Hoe zit het met gewasbescherming, zaai en oogst, gewasrotatie? En zijn de effecten op ziekten en plagen echt zo veelbetekenend? Inagro bekijkt de relatie van dichtbij in proeven met intercropping. De eerste resultaten zijn beloftevol.

RSS
123456

Theme picker